PL.DRON1.BF

????? ???? ????? ????? 114,5/80/8 ?"?-??????? BF

???? ????? ?????, 114,5/80/8?"?, 3 ??????? LED 4000K IRC92 , ??? ?????

,

????? ???? ???

מוצרים אלה עשויים לעניין אותך

CL12 ????? ???? 252/121 ?"? ??? ??? ?? ???

2 239.10

7072 ??? ?????? 120/60

367.89

7078 ??? ????? 120/60

313.47

SD7500 ????? ??? ????- 2 ?????? ?????? (0,72?²)

382.96

היקום שלנו : קירות וחיפוי

לעדן, למסגר ולהחיות את הבתים, הדירות, המשרדים , המלונות או החנויות....משטח סטאף בגודלים שנים, ציפוים ועמודים מגשמים את החום. הם מגלים את הנפח, מועילים את הרהוט, הם נותנים נשמה למקום שבו הם נמצאים. בהתקנה פשוטה, קלמאוד להתאים אותם להתאמה אישית...ציפוי לקישוט ארובה, קישוט לסימון פינת אוכל בחדר מרכזי, ציפוי יכול להוסיף חום, אור או גשמיות.

גישה לקטלוג